Hyvinvointipalvelut mobiilisovelluksessa…

Toimistotyöstä hyvinvoinnin ammattilaiseksi

Yksinyrittäjä hieroja Turo Heino päätyi hierojanammatinharjoittajaksi halusta oppia ymmärtämään ihmisen biomekaniikkaa paremmin ja auttaakseen ihmisiä siitä saatavalla tiedolla. “Yksi päivä toimistossa istuessani ryhdyin miettimään miksi en tekisi jotakin, josta oikeasti pidän ja josta olisi oikeasti myös hyötyä.”

Turo oli aina harrastanut liikuntaa ja tehnyt myös päätoimen ohella sivutoimisesti liikunnan ohjausta. Kiinnostus ajoi lopulta hierojakouluun ja sitä kautta yksityisyrittäjäksi. Nykyisin Turo toimii myös Functional Pattern-ohjaajana Suomessa ja hyvinvointipalvelut kuuluvat oleellisena osana kokonaisuuteen.

Yksinyrittäjällä riittää kiirettä

Turo huolehtii omassa yrityksessään lähes kaikesta kirjanpitoa lukuunottamatta. Ajanvarausjärjestelmä on myös ulkoistettu. Markkinointi tapahtuu lähes kokonaan internetissä.

Hieronta Turo:n hoitoihin varattu toimitila, jossa hyvinvointipalvelut ovat saatavilla, on vuokrattu liiketila, mutta muut yrittäjän askareet Turo hoitaa kotitoimistosta käsin. Turo myös liikkuu jonkin verran pääkaupunkiseudulla ohjaamassa asiakkaita myös muissa liikuntatiloissa. Hänen nettisivuillaan on myös pieni aiheeseen liittyvä nettikauppa.

Yrittäjän arki on kiireistä, mutta antaa vapautta päättää omista aikatauluista. Eteenpäin ajaa sammumaton tiedonjano ymmärtää yhä paremmin ihmisen fysiikkaa. “Opin jokaisesta asiakkaasta ja jokaisesta tapauksesta aina myös jotain uutta, tätä tietoa voin taas käyttää muiden asiakkaiden eduksi kehittäessäni osaamistani. Haluan antaa asiakkailleni pysyviä tuloksia kokonaisuuden ymmärtämisen kautta. Oppimiseni tähtää siihen, että voisin auttaa jokaista harrastamaan, liikkumaan ja elämään kivutta, aina.”

Oire ei ole kivun syy

“Autan jokaista asiakasta, joka ovesta tulee sisään. Oli kyseessä sitten akuutti asia tai jatkuva asiakkuus. Oire on useimmiten motivaattori miksi asiakas hakeutuu hierojan hoitoon, mutta oire itsessään harvoin on syy. Syy kipuun täytyy löytää sieltä takaa, jotta oire voidaan hoitaa pois pysyvästi.”

Asiakkaan auttaminen oireiden syiden löytymisessä ja ongelmien kompensoimisessa kivun poissa pysymiseksi on oleellinen osa hoitoa. “Haluan vaikuttaa ennemmin asiakkaan ongelmaan kuin siitä aiheutuvaan oireeseen.”

Markkinointi?

Täyspäiväiseksi yrittäjäksi ryhdyttyään Turo on käyttänyt sosiaalista mediaa jonkin verran ja sen lisäksi ainoa markkinointi on ollut Google Adwordsin mainoskampanjat.

Prolocalis- markkinointikanavaan Turo lähti mukaan mielellään, sillä se palvelee häntä pienenä yrittäjänä mainiosti. “Mobiilisovellus on tätä päivää, valtaosa liikenteestä nettisivuilleni tulee mobiililaitteiden kautta. Vaikka tällä hetkellä Prolocalis-sovelluksen pääasiallinen asiakaskunta ei ehkä olekaan terveydenhoito-alalla tai hyvinvointipalveluissa niin näen hyvin sen, että tulevaisuudessa asiakkaan halu löytää myös apua pienyrittäjiltä terveysongelmissaan kasvaa ja mobiilisovellus auttaa löytämään palvelut juuri omasta sen hetkisestä lähiympäristöstä helposti.”

Halu kehittyä ajaa eteenpäin

Turon kanssa rennosti jutellessa tulee suuresti esille hänen halunsa kehittyä omassa työssään ja kehittää tietämystään ihmisen fysiikasta ja biomekaniikasta, joka väistämättä koituu asiakkaiden hyödyksi hyvinvointipalveluissa sekä hierojan työssä.  Kysyn vielä; “Kenelle Turo teet tätä, ketkä ovat pääasiallinen asiakasryhmäsi?” “Ihmiset”, hän vastaa hymyillen.

Katso lisää: www.hierontaturo.fi sekä facebook ja instagram @turo.heino

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter