Hyvä seppä ja elinikäinen takuu…

Eräänä päivänä nettipuolella graafikkona työskennellyt Johan Lindström sai ajatuksen perinteisen sepän ammatinharjoittamisesta. Hän oli tehnyt visuaalista internet-sivujen suunnittelua jo pitkään ja sitä kautta myöskin  ”luonut” paljon asioita käsillään. Työn tekeminen tapahtui kuitenkin digitaalisilla välineillä tuottaen digitaalista tulosta. Jotakin konkreettisempaa oli kuitenkin ajatuksissa ollut pitkään ja halu tehdä jotakin pysyvää otti vallan. Tahto myös hypätä pois ”oravanpyörästä” oli vahva.

”Halusin ryhtyä tekemään jotakin, joka olisi käsin kosketeltavaa ja josta olisi ihmisille hyötyä pitkään”, Johan kertoo.

Karjaalla ammattiin tähtäävän koulutuksen päätyttyä Johan ryhtyikin harjoittamaan sepän ammattia toiminimellä. Hänen idyllinen pajansa Trollbackens smedja sijaitsee Inkoossa, aivan hänen kotipihassaaan, erillisessä rakennuksessa hevostallin yhteydessä. Vaimo toimii myös yrittäjänä kotoa käsin, hevostallin parissa.

Jonkin verran seppä myy tällä hetkellä tuotteitaan myös internetin kautta sekä omasta pajasta käsin. Myyntitilaa olisi tarkoitus kuitenkin joskus vielä laajentaa, jolloin kaikki tuotteet saisi samanaikaisesti hienosti esille.

Sepillä on suhteellisen pieni ammattiryhmä suomessa ja kaikki tuntevat melkeimpä jollakin lailla toisensa. Tämä mahdollistaa myös tiiviin yhteistyön ammatinharjoittajien kesken. Myös Johan on löytänyt kollegan, jonka kanssa he tekevät paljon yhteistyötä ja kiertävät tapahtumia. 

”Sepän työn luonne on hiukan muuttunut vuosien mittaan. Nykyään tehdään enemmän koriste-esineitä kuin käyttöesineitä eikä vanhaa enään korjata niin ahkerasti vaan usein ostetaan vain uusi tilalle”, kertoo Johan. ”Paljon tilataan puutarha-esineitä sekä tuotteita talon sisustukseen, mutta yhtälailla esimerkiksi kaiteita ja portteja saatetaan kysellä.” Johan on avoin kaikenlaisille sepäntöille vaikka useimmiten sepät saattavatkin olla erikoistuneita johonkin tiettyyn tuotekategoriaan eivätkä mielellään poikkea siitä paljon.

Kertakäyttötalouden keskellä ryhtyy luonnollisesti kaipaamaan jotakin hieman pysyvämpää ja sepän ammatti ja taotut kestävät tuotteet vastaavat tähän kaipuuseen mainiosti. Kun kyse on vielä kotimaisestä käsityöstä, saa kuluttaja tuotteen ostaessaan hyvän mielen lisäksi myös takuun tuotteelle. ”Kaikilla sepillä on työlleen takuu. Vanha sanonta onkin, että ”takuu on voimassa niin kauan kuin seppä on elossa.”Jos tuote tuona aikana rikkoutuu laadun vuoksi niin jokainen ammatistaan ylpeä seppä kyllä korjaa tuotteen asiakkaalle”, Johan kertoo.

Mitä sepän työssä sitten tarvitaan? Kuka voi olla hyvä seppä? ”Oikeastaan kuka vain, jolla on kiinnostusta alaan. Työssä tarvitaan kuitenkin taiteellista silmää ja luovuutta. Kauniit esineet menevät tietenkin kaupaksi paremmin”, naurahtaa seppä.

Nykypäivänä kuitenkin tärkeää myös sepän työssä, kuten muillakin käsityöammattienharjoittajilla on hallita markkinointi sekä olla näkyvillä ja nimenomaan internetin kautta, jotta oma tuote saadaan laajasti kuluttajien näkyville. Ja nimenomaan tulla löydetyksi netin valtavasta informaatiotulvasta. ProLocalis-sovellus tarjoaa tähän ratkaisun erilaisille pienyrittäjille ja -tuottajille. Vaikka Johan taitaa jo entisen ammattinsakin vuoksi laajasti netin tarjoaman markkinointikoneiston, haluaa hän silti olla näkyvillä myös mobiilisovelluksessa, joka tarjoaa kuluttajille helpomman väylän löytää palvelut läheltään.

Johan on hienosti yhdistänyt myös perinteiseen sepän taonta työhön asiakkaille tarjottavat elämyspalvelut, kuten erilaiset taontakurssit ja pienet opetusryhmät.  Näistä palveluista on tulevaisuudelle mietittynä myös paljon kehityskohteita.

Kun palataan miettimään Johanin kanssa vielä uudelleen sepän työn konkreettisuutta ja käsityön olemusta, kertoo hän ajatuksensa tavalla johon moni käsityöläinen voi samaistua.

”Oli kyse sitten mistä tahansa käsityöammatista, siinä oman kädenjälki hioutuu ja kehittyy, jokaisella  sepällä on oma käsialansa. Kaikessa kehittyy tehdessä ja toimintatavat hioutuvat, oma kädenjälki on arvokas.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter